Politica de confidentialitate a site-ului

Prin politica de confidențialitate CIA ABOLIV S.R.L. (denumită în continuare Societatea) se angajează să vă protejeze confidențialitatea. Contactați-ne dacă aveți întrebări sau probleme cu privire la utilizarea datelor dvs. personale și vă vom ajuta cu plăcere.

Prin utilizarea acestui site sunteți de acord cu procesarea datelor dvs. personale așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Prezenta Politica de Confidenţialitate face parte integrantă din setul de proceduri și reguli pe care Sociatatea le-a implementat în vederea conformării la cerințele Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. Prin acceptarea banner-ului cookie din cadrul paginii de start a site-ului nostru înseamnă inclusiv faptul că aţi luat la cunoştinţă de conţinutul Politicii de Confidenţialitate, consimţind în acelaşi timp, asupra prelucrării datelor cu caracter personal cu specificaţiile precizate mai jos.

Societatea va putea modifica această politică de confidențialitate atunci când este necesar. În cazul introducerii unor modificări, acestea vă vor fi comunicate prin intermediul paginii web sau prin alte mijloace, astfel încât să puteți lua la cunostinta efectiv de noile condiții privind confidențialitatea. În cazul în care continuați să utilizați funcționalitățile puse la dispoziție de către SOCIETATEA după ce ați fost informat cu privire la modificările menționate mai sus, se va presupune că sunteți de acord cu acestea, cu excepția cazurilor în care este necesar consimțământul dumneavoastră expres.

I. Informații de identificare și contact a operatorului de date cu caracter personal

Website-ul cia-aboliv.ro este administrat de către firma CIA ABOLIV SRL.
Nr. Reg. Com.: J12/1397/1992
CUI: RO2872537
Adresa: Loc. Mihai Viteazul, jud. Cluj, str. Morii, nr. 99A
E-mail: vanzari@cia-aboliv.ro
Tel./Fax: 0264-329106, 329406

II. Scopul prelucrării

Datele cu caracter personal furnizate de utilizatorii Site-ului web pot fi prelucrate de către SOCIETATEA în următoarele scopuri, în funcție de tipul de date furnizate de utilizator, precum și de interacțiunile dintre utilizatorul și SOCIETATEA prin intermediul paginii web.

II.1. Navigarea pe Site-ul web. Utilizarea cookie-urilor

Atunci când vizitați Site-ul nostru web, utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, cum ar fi adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe Site-ul nostru web, sistemul dumneavoastră de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe Site-ul web. Principalul scop al utilizării cookie-urilor este să vă ajute să aveți parte de o experiență de navigare îmbunătățită și, de asemenea, în scopuri de publicitate, pentru a vă putea oferi un conținut individualizat și adaptat intereselor și preferințelor dumneavoastră. Drept urmare, în măsura în care v-ați exprimat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, le vom utiliza pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe Site-ul nostru web și pentru a înțelege modul în care interacționați cu conținutul nostru publicitar. Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe acest Site web și scopurile în care acestea sunt utilizate, precum și cu privire la posibilitățile de a controla și/sau dezactiva cookie-urile, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile care poate fi accesata AICI.

II.2. Gestionarea și tratarea cererilor și solicitărilor persoanelor vizate:

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor care contactează Societatea prin intermediul oricăruia dintre canalele de contact puse la dispoziție prin intermediul Site-ului web pentru a primi cereri și/sau solicitări de la utilizatori vor fi prelucrate în scopul menținerii contactului între părți, al gestionării utilizatorilor Site-ului web, al furnizării de servicii de asistență pentru clienți sau utilizatori și al gestionării și soluționării unor astfel de cereri și solicitări.
Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când ne furnizați feedback cu privire la produsele și serviciile noastre. Astfel de date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de mai sus doar pe baza consimțământului dumneavoastră, având de asemenea în vedere și interesul nostru legitim de a ne ajuta să înțelegem nevoile și așteptările clienților cu privire la produsele și serviciile noastre. În consecință, este alegerea dumneavoastră dacă ne furnizați sau nu datele cu caracter personal (precum nume și prenume, e-mail), prin completarea formularelor de la secțiunea Contact de pe Site-ul nostru web sau alte formulare similare furnizate în cadrul respectivelor sondaje sau studii.

II.3. Secțiunea “Cariere”:

În scopul participării la procesele noastre de recrutare de personal colectăm anumite date prin intermediul secțiunii „Cariere” puse la dispoziția publicului la adresa URL http://cia-aboliv.ro/cariere/. Datele furnizate vor fi prelucrate în scopul permiterii înregistrării candidaților pentru ofertele noastre de muncă, pentru a le permite participarea la procesele noastre de selecție și pentru a facilita contactul cu potențialii candidați la un post. În secțiunea dedicată ocupării forței de muncă, disponibilă la adresa URL menționată mai sus, veti putea anexa CV-ul dvs. drept pentru care vă informăm că, în procesul de recrutare, putem colecta de la dvs., pe langa cele cuprinse în formularul de pe Site (nume, adresa poștală și adresă de e-mail), următoarele date conținute în CV: Nume, Prenume, Adresa, E-mail, Telefon, Competențe, Studii, Data nașterii.

II.4. Ce date sunt prelucrăm și din ce surse provin acestea?

Datele pe care Societatea le prelucrează ca urmare a interacțiunilor utilizatorului prin intermediul Site-ului nostru web provin din următoarele surse:
* Datele furnizate de utilizator odată cu completarea spațiilor pentru gestionarea procesului de comunicare cu utilizatorii puse la dispoziție de Societate;

Societatea poate prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal, în funcție de relația stabilită cu utilizatorul:
* Date de identificare și de contact, respectiv nume și prenume, adresa de e-mail.
* Date academice sau profesionale și/sau detalii legate de ocuparea unui loc de muncă (de exemplu, datele conținute în curriculum vitae).
* Alte tipuri de date: produse favorite, hobby-uri, interese, informații legate de stilul de viață; informații de înregistrare sau conectare solicitate de Site-ul web al Societății (de exemplu, ID logare/ e-mail, nume de utilizator, parola, intrebări de securitate/ răspunsuri; feedback oferit în calitate de consumator, respectiv informații pe care le furnizati pe Site-ul web despre experiența dumneavoastră în utilizarea produselor și serviciilor (de exemplu, comentarii și sugestii, testimoniale sau alte informații legate de produsele Societății; conținut generat de consumator, respectiv orice conținut (de exemplu, fotografii, imagini video sau povesti personale) pe care il creați și îl distribuiti pe acest website sau indirect (de exemplu adresa IP).

Exclusiv în cazul în care utilizatorul paginii noastre web oferă alte tipuri de date în interacțiunile cu Societatea aceste date vor fi prelucrate de către Societate numai dacă prelucrarea lor este necesară pentru atingerea scopului urmărit. În caz contrar, datele vor fi distruse fără să fi fost salvate anterior de către noi.

II.5. Temeiul juridic al prelucrarii datelor dumneavoastră

Societatea prelucrează datele cu caracter personal furnizate de utilizatorii paginii sale web în conformitate cu următoarele temeiuri juridice, în funcție de tipul de date furnizate de utilizator, precum și de interacțiunile dintre utilizator și Societate:
* Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri privind ”Navigarea pe website. Utilizarea cookie-urilor” este realizată exclusiv în temeiul consimțământului solicitat utilizatorului.
* Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri privind „Contactul cu utilizatorii Site-ului web și gestionarea și tratarea cererilor și solicitărilor din partea acestora” se bazează pe gestionarea și tratarea relației dintre utilizator și Societate, cu alte cuvinte, pe interesul legitim al Societății în gestionarea cererii dumneavoastră, menținerea contactului între părți și, după caz, furnizarea serviciului solicitat de utilizator, executarea unei obligații legale, spre exemplu în ceea ce privește soluționarea solicitărilor de exercitare a drepturilor utilizatorilor cu privire la prelucrarea datelor lor, precum și, dacă este necesar, pe acordul care va fi solicitat utilizatorului.

Societatea informează că va prelucra date cu caracter personal în scopuri bazate pe consimțământul utilizatorului doar în cazurile în care utilizatorul și-a dat acordul pentru fiecare dintre prelucrări, prin mijloacele de obținere a consimțământului puse la dispoziție de către Societate.

II.6. Destinatarii datelor dumneavoastră

Datele colectate de către Societate prin intermediul acestei pagini web vor putea fi comunicate următorilor destinatari din Romania, în funcție de temeiul legal al comunicării și numai în cazul în care este necesar:
* Autorităților sau instituțiilor publice (de exemplu, în cazul în care comunicarea este necesară pentru gestionarea reclamațiilor, pentru îndeplinirea obligațiilor legale și fiscale care rezultă din organizarea campaniilor promoționale si concursurilor sau atunci cand Societatea este obligata in virtutea unei prevederi legale sa furnizeze informatii autoritatilor sau institutiilor avand competente în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății ori instantelor de judecata, pentru protejarea drepturilor și activelor Societății),
* Societăților care oferă servicii de găzduire a platformelor Societății si societatilor care asigură întreținere tehnică a website-ului,
* Auditorilor financiari sau juridici, eventualilor terți achizitori, în măsura în care activitatea Societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții,

În ceea ce privește celelalte scopuri ale prelucrării datelor detaliate în prezenta politică de confidențialitate, Societatea îi informează pe utilizatori că aceste scopuri nu implică comunicarea datelor acestora de către Societate către parti terțe.

II.7. Timpul de păstrare al datelor dumneavoastră

Societatea va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp este necesar pentru prestarea serviciului solicitat și/sau pentru atingerea scopului propus al prelucrării.
Ulterior, atât timp cât utilizatorul nu și-a exercitat dreptul de ștergere, datele sale vor fi păstrate pe durata termenelor legale aplicabile în fiecare caz, în funcție de tipul de date și de scopul prelucrării.
În orice caz, utilizatorul poate solicita informații detaliate despre termenele de păstrare a datelor aplicabile în cadrul Societății prin e-mail la adresa vanzari@cia-aboliv.ro.

II.8. Care sunt datele cu caracter personal pe care trebuie să ni le furnizați în fiecare caz?

Societatea îi informează pe utilizatori că, atunci când datele cu caracter personal sunt colectate printr-un formular pus la dispoziție pe Site-ul nostru, va fi necesar ca utilizatorul să furnizeze cel puțin datele indicate ca fiind obligatorii în formularul respectiv. În cazul în care nu se furnizează cel puțin aceste date, considerate necesare, nu vom putea gestiona serviciul sau cererea formulată de utilizator.

III. Ce trebuie să garantați atunci când furnizați date cu caracter personal?

Utilizatorul garantează că datele furnizate sunt reale, exacte, complete și actualizate, fiind responsabil pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, care ar putea rezulta ca urmare a încălcării acestei obligații.
În cazul în care utilizatorul furnizează date care aparțin unei terțe părți, acesta garantează că a informat respectiva terță parte cu privire la toate aspectele cuprinse în prezenta politică de confidențialitate și că a obținut consimțământul de a ne furniza datele acesteia în scopul prelucrării în cauză. Toate acestea trebuie să aibă loc înainte de furnizarea datelor unei terțe părți prin intermediul Site-ului nostru web.
Societatea vă informează că pentru a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal, în orice mod, prin intermediul Site-ului nostru, trebuie să aveți peste 16 ani. Utilizatorul care furnizează date către Societate prin intermediul acestui Site declară și garantează că are peste 16 ani, fiind pe deplin responsabil pentru această declarație. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la copiii care nu au împlinit această vârstă fără consimțământul părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus.

IV. Măsuri pentru protejarea datelor cu caracter personal

Ca răspuns la preocuparea noastră de a garanta securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră, au fost adoptate nivelurile de securitate necesare pentru protecția datelor cu caracter personal și au fost instalate mijloacele tehnice disponibile pentru a preveni pierderea, utilizarea abuzivă, modificarea, accesul neautorizat și furtul datelor cu caracter personal furnizate prin intermediul site-ului web. În orice caz, trebuie să țineți cont de faptul că măsurile de securitate pe internet nu sunt infailibile.

V. Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal

Vă informăm că aveți dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc.

În mod similar, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:
* De a accesa datele dumneavoastră: Aveți dreptul de a vă accesa datele pentru a ști care dintre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm vă privesc și care sunt condițiile în care sunt prelucrate.
* De a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a rectifica datele cu caracter personal pe care le considerați inexacte și care vă privesc, și care sunt supuse prelucrării de către Societate, precum și dreptul de a solicita ștergerea datelor atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au colectate.
* De a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita restrictionarea prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care vă informăm că vom păstra datele în legătură cu care ați solicitat restrictionarea prelucrării numai pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.
* La portabilitatea datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe, veți avea dreptul să primiți datele personale care vă privesc, și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și ca acestea să fie transmise de Societate către alt operator.
* De a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe și din motive legate de situația dumneavoastră particulară, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care prelucrarea va înceta, cu excepția cazului în care trebuie să continuăm să facem acest lucru din motive legitime imperioase sau pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.
* De a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă.
* De a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.
* De asemenea, vă reamintim că aveți dreptul de a retrage orice consimțământ pe care l-ați furnizat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Societatea vă informează că vă puteți exercita drepturile asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal prin oricare dintre următoarele canale:

* Printr-o scrisoare adresată CIA ABOLIV S.R.L. cu sediu ales pentru comunicari si corespondenta in Loc. Mihai Viteazul, jud. Cluj, str. Morii, nr. 99A. Va rugam ca aceasta să includă mențiunea „Protecția datelor”.
* Printr-o solicitare adresată CIA ABOLIV S.R.L. la adresa de e-mail vanzari@cia-aboliv.ro.

În ambele cazuri, Societatea are dreptul, in conditiile prevederilor legale, de a solicita furnizarea de informatii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate, atunci care are indoieli intemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice solicitante.

Societatea va furniza informațiile solicitate în termen de maximum o lună de la primirea cererii. Acest termen se poate prelungi cu încă două luni dacă este necesar, în funcție de complexitatea cererilor și de numărul acestora.

Societatea vă informează că puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă în materie de protecție a datelor. Cu toate acestea, vă încurajăm să transmiteți în primă instanță reclamația dumneavoastră responsabilului cu protecția datelor, pentru a fi soluționată în mod amiabil.

Autoritatea de supraveghere:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
Tel: +40.318.059.211 ; +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
www.dataprotection.ro