Politica de confidențialitate
Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

 

INFORMAȚII GENERALE

Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, societatea CIA ABOLIV SRL, procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.
Societatea noastră are sediul social în Localitatea Mihai Viteazu, str. Morii, nr. 99A Judeţul Cluj, România. Aceasta este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/1397/1992, având Cod Unic de Înregistrare RO2872537.
Politica de confidențialitate descrie tipurile de date personale pe care le colectăm, modul în care utilizăm informațiile, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor și pentru a vă exercita drepturile.
În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informații privind societatea noastra.
Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal se aplică oricărui vizitator al website-ului Cia Aboliv SRL – www.cia-aboliv.ro
CIA ABOLIV SRL se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor.

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Puteți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui date cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru a ne putea contacta în vederea furnizării de informații sau a transmiterii eventualelor sesizări, vi se va solicita furnizarea acestor date în timpul unui proces de înregistrare .
Prin urmare, colectăm date cu caracter personal prin utilizarea formularului de contact pe care îl regăsiți pe site-ul nostru la secțiunea ”CONTACT” si prin formularul de angajari care il gasiti la sectiunea ”ANGAJARI”
Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea contactării și transmiterii solicitărilor/sesizărilor dumneavoastră prin intermediul website-ului nostru.

SCOPURILE PRELUCRĂRII

Informarea utilizatorilor cu privire la diverse solicitări adresate prin intermediul formularului de contact.
Colectarea de informații de la consumatori privind gradul de satisfacție.
În vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site, a diverselor analize sau raportări privind modul de funcționare al site-ului sau a preferințelor de consum ale vizitatorilor site-ului.

TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este:
Consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing, în cazul în care l-ați furnizat. Aveți posibilitatea de a vă retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare email sau prin transmiterea opțiunii de dezabonare prin intermediul formularului de contact.
Interesul legitim de a îmbunătăți permanent experiența dumneavoastră pe site. Furnizarea datelor în acest scop nu este obligatorie, refuzul furnizării datelor nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CIA ABOLIV SRL prelucrează datele cu caracter personal doar pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate.
În cazul prelucrării datelor în baza consimțământului privind transmiterea de informări, datele vor fi prelucrate până la momentul dezabonării dumneavoastră.

TRANSMITEREA/DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, CIA ABOLIV S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității societății noastre prin intermediul site-ului, precum furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de marketing, ori la solicitarea organelor fiscale sau alte autorități competente de control.
Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în state din afara Uniunii Europene.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține, de la CIA ABOLIV S.R.L. la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către CIA ABOLIV S.R.L. și dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;
Dreptul de a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la CIA ABOLIV S.R.L. rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte/incomplete;
Dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la CIA ABOLIV S.R.L., ștergerea datelor dumneavoastă cu caracter personal, însă în acest caz nu veți mai beneficia de posibilitatea de a primi informații prin intermediul adresei de poștă electronică.

CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

CIA ABOLIV S.R.L. pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice, organizatorice și fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizării în alte scopuri.

ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE

Continutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost făcută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate.

CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Dacă aveți întrebări sau comentarii despre prezenta Politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți la următoarea adresa: Mihai Viteazul, str. Morii, nr. 99A, jud. CLUJ, sau prin e-mail la următoarea adresa de e-mail: office@cia-aboliv .