La baza companiei noastre stau următoarele valori fundamentale: grija pentru oameni, responsabilitatea, inovația, tradiția și calitatea. Oferim o gamă diversificată de produse alimentare, sigure și proaspete, și suntem mândri de relația strânsă pe care o avem cu clienții noștri, cu dumneavoastră, în baza acestor principii care ne definesc.

În vederea garantării siguranței și continuității activităților de producție am aplicat o serie de măsuri suplimentare și am implementat recomandările Minsterului Sănătății pentru gestionarea riscului igienico-sanitar, precum și un set de măsuri suplimentare pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

Încă de la primul caz de infectare cu COVID-19 apărut în România, am activat o echipă de criză, responsabilă pentru implementarea și monitorizarea măsurilor de protecție și prevenție împotriva COVID – 19.

Setul de măsuri a fost implementat imediat în toate punctele de lucru și vizează atât activitățile personalului, cât și tot lanțul alimentar parcurs de produsele noastre, începând de la recepția materiei prime și a ingredientelor, continuând pe tot fluxul de producție și finalizând cu procesul de distribuție. Astfel, planul de măsuri este constituit din următoarele acțiuni care nu sunt limitative:

- Monitorizarea zilnică a temperaturii personalului operativ al halelor de producție/ depozitelor logistice/ punctelor de acces.

- Montarea dozatoarelor cu dezinfectanți pe bază de alcool (min. 60%) în toate zonele comune (spații de acces, zone administrative, spații de servire masă) și în toate punctele de lucru.

- Introducerea unor filtre suplimentare de dezinfecție și control la accesul în incinta societății:

a) aplicarea operațiilor de dezinfecție a mâinilor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool (min. 60%);

b) măsurarea temperaturii corporale cu termometre infraroșu 830 T1 – valoarea temperaturii cât și limita de control fiind de maximum 37,3 C.

- Introducerea modalităților de lucru privind operațiunile de spălare/ dezinfecție în acord cu cerințele emise de Ministerul Sănătății și afișarea acestora în toate spațiile comune, în zone vizibile.

- Reorganizarea programului de lucru al angajaților, astfel încât prezența la sediile și punctele de lucru ale societății să fie redusă la minim, toate activitățile care nu necesită prezența fizică obligatorie la sediile companiei se desfășoară de la domiciliu. De asemenea a fost redus numărul de angajați prezenți în același timp în clădire.

- Pentru angajații a căror prezență la sediile noastre este indispensabilă, au fost puse la dispoziție mijloace de transport, astfel încat să fie evitate deplasările cu mijloace de transport în comun. De asemenea, mijloacele de transport sunt dezinfectate după fiecare traseu efectuat, iar purtarea măștii este obligatorie pe timpul deplasării;

- Toți angajații societății sunt instruiți și verificați să respecte și să promoveze măsuri oportune de prevenție, începând cu cele igienico-sanitare incluse în procedurile și instrucțiunile specifice de lucru.

- Angajații au semnat declarațiile pe proprie răspundere privind deplasarea în ultimele 14 zile în zone în care se aflau persoane suferinde din cauza COVID – 19, intrarea în contact direct cu persoane suspecte sau suferinde cu COVID – 19 sau cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute la serviciu, în vecinătatea locuinței sau vizitând unități medicale în ultimele 14 zile.

- În spațiile de producție, de depozitare și administrative se menține o distanță între persoane de cel puțin 1 metru, pentru a reduce la minimum eventualele contacte de-a lungul liniei de producție.

- Personalul operațional-productiv este dotat cu dispozitive de protecție individuale corespunzătoare, printre care echipamente de lucru, șorțuri de unică folosință, încălțăminte de protectie, mănuși, măști. Personal special delegat supraveghează respectarea măsurilor privind dezinfectarea mâinilor cu soluție specială, purtarea corespunzătoare a echipamentului de lucru, frecvența de schimbare a măștilor și mănușilor.

- Sunt evitate contactele interpersonale apropiate, inclusiv în vestiare sau în spațiile de luat masa, între angajații unor departamente diferite, astfel încât eventuala pozitivitate a unei persoane cu virusul Sars – Cov2 să poată nu poată determina consecințe în alte departamente.

a) În acest sens, s-a procedat la efectuarea unor ture de acces în spațiile de lucru, precum și în spațiile de luat masa comune pentru echipele de angajați ale diferitelor departamente.

b) În halele de producție s-a procedat la limitarea maximă a activității pe tura de noapte, prioritizându-se numai procesele care necesită continuitate, astfel încât prezența personalului în incinta fabricii să fie redusă la minim.

- Măsurile de prevenire a contaminării și de control al spațiilor, suprafețelor, echipamentelor vizează:

a) ozonificarea tuturor spațiilor de lucru, anexe, vestiare, grupuri sanitare, cantină; b) intensificarea frecvenței operațiilor de dezinfecție postoperațională – chimică cu substanță dezinfectantă pe bază de compuși cu acțiune virulicidă și antibacteriană puternică și cu spectru larg de acțiune;

c) efectuarea de operații de dezinfecție suplimentare, realizate cu tunuri de ceață, de către firme specializate, în spațiile de vestiare, filtru, grupuri sanitare, holuri tehnologice și cantina/ sală de mese;

d) dezinfecția tuturor balustradelor și mânerelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool (min. 60%), din 3 în 3 ore;

e) dezinfecția mijloacelor de transport (bare de susținere, mânere uși, banchete) cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool (min 60%), după efectuarea fiecărui transport al personalului către fabrică;

f) intensificarea frecvenței de schimbare a filtrelor pe spațiile de producție dotate cu centrale de tratare a aerului sau filtre specifice de purificare;

g) intensificarea frecvenței de prelevare a testelor de sanitație clasică a suprafețelor, echipamentelor de lucru si microaerofloră.

- În regim permanent sunt alocate resurse umane și financiare pentru dotarea grupurilor sanitare cu săpun/ dezinfectant și prosoape de hârtie și menținerea stocurilor de măști, mănuși, dezinfectanți pentru mâini, dezinfectanți pentru echipamente, dezinfectanți pentru mașini de transport și pentru spațiul de lucru.

- În ceea ce privește accesul în unitate a unor persoane străine, acesta a fost limitat la minim. În cazul în care este impetuos necesară prezența unor persoane din exterior în unitate, acestea trec printr-un filtru de dezinfecție special amenajat la accesul în incinta unității. Sub îndrumarea agenților de pază se realizează următoarele operațiuni:

a) aplicarea operațiilor de dezinfecție a mâinilor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool (min 60%);

b) măsurarea temperaturii corporale cu termometre infrasoru 830 T1 – valoarea temperaturii cât și limita de control fiind de max. 37,5 C;

c) declarație pe proprie răspundere că nu au cunoștință că au intrat în contact cu persoane afectate de COVID -19 sau care provin din zone contaminate cu acesta.

- În ceea ce privește măsurile de prevenție și protecție pentru transportatorii furnizorilor de materii prime, ingrediente și transportatorii clienților s-au impus următoarele reguli:

a) Interzicerea accesului șoferilor și reprezentanților furnizorilor în interiorul platformei de depozitare /încărcare și limitarea accesului acestora în spațiile administrative;

b) Șoferii sau reprezentanții furnizorilor se vor supune controlului efectuat de reprezentanții societății;

c) Limitarea coborării din mijlocul de transport al șoferilor (sunt coordonați către rampele de încărcare, parchează în locurile special amenajate din depozite). Platformele au capacitatea necesară pentru a asigura parcarea și siguranța vizitatorilor și a bunurilor transportate, în condiții calitative. În cazul în care încărcarea/ descărcarea necesită coborârea din mijlocul de transport, se va respecta, în mod suplimentar, măsura de siguranță de păstrare a distanței de un metru între persoane;

d) Reprezentanții societății noastre preiau documentele de transport, acolo unde este necesar, purtând echipament de protecție corespunzător, mănuși și masca de protecție, păstrând o distanță de minim 1 metru față de reprezentanții externi și dezinfectându-și mâinile după manevrarea acestora.

- În ceea ce privește asigurarea continuității lanțului de distribuție, este asigurată în permanență dezinfecția suplimentară a mijloacelor de transport în care urmează să fie transportate produsele noastre.

- Șoferilor livratori, înainte de plecarea în cursă, le sunt asigurate mănuși de protecție și măști . Toate produsele/capsurile/cutiile sunt manipulate cu mănuși de protecție.

- Șoferii livratori limitează la minimum numărul de persoane cu care au contact pe durata distribuirii produselor și au obligația de a purta măștile de protecție, atât pentru protecția lor cât și a clienților noștri. Vor păstra o distanță de minimum 1,5 m față de persoanele cu care intră în contact.

- La nivelul societății au fost luate măsuri de vaccinare a personalului angajat împotriva răspândirii COVID-19, iar până în acest moment, 75% dintre angajați au efectuat atât prima doză de vaccin cât și rapelul.

- Planul de măsuri este actualizat în permanență, în funcție de evoluția situației la nivel național și internațional.

- Pentru a garanta continuitatea activității de producție, logistică și transport a societății, în cazul în care vor exista suspiciuni de infecție, sau se confirmă infectarea unei persoane din cadrul echipei noastre, am implementat o serie de instrucțiuni de lucru privind măsurile care pot fi aplicate în cazul persoanelor identificate pozitiv cu COVID-19, precum și a celor care au interacționat cu persoanele infectate:

a) În cazul în care un membru al societății este diagnosticat cu COVID-19, va fi informată imediat Direcția de Sănătate Publică (DSP), autoritate în măsură să ofere informații în luarea celor mai bune măsuri de prevenție și limitare a infecției cu Coronavirus.

b) DSP este singura autoritate care poate derula ancheta epidemiologică și poate furniza măsuri de prevenție și protejare a angajaților.

c) Instruirea personalului din cadrul SC CIA-ABOLIV SRL: Halele de producție, depozite logistice, administrativ, cu privire la instrucțiunile de lucru privind măsurile care pot fi aplicate în cazul persoanelor depistate pozitiv.

d) Este asigurat personal productiv de back-up în vederea garantării continuității realizării producției și activităților logistice, în cazul în care se înregistrează cazuri de persoane infectate.