REGULAMENT CONCURS FACEBOOK “Bunatati Ardelenesti”

iulie 21, 2023
REGULAMENT CONCURS FACEBOOK  “Brio – Bunătăți Ardelenești”
martie 29, 2023
REGULAMENT CONCURS FACEBOOK “Magazinele Brio – Concurs de Crăciun”
decembrie 16, 2023

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului „Bunatati Ardelenesti” (denumit în continuare „Concursul”) este S.CCIA ABOLIV S.R.L., cu sediul în comuna Mihai Viteazu, strada Morii, numărul 99A, județul Cluj, România, înmatriculată la ORC Cluj sub nr. J12/1397/1992, CUI RO2872537. (denumit în continuare „Organizatorul”)
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

Concursul va fi operat de către SC CIA ABOLIV SRL.
Pe perioada Concursului, Cia Aboliv va desfășura următoarele servicii:
1. va concepe și va implementa concursul;
2. va contacta câștigătorii pentru validarea și colectarea datelor în vederea livrării premiilor.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
Concursul se va desfășura în perioada 21 – 31 iulie 2023 pe pagina de Facebook – Brio – Bunătăți Ardelenești

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice din județele Mureș, Bihor, Arad, Timiș, Alba, Sibiu, Cluj, Bistrița Năsăud și Sălaj, indiferent de rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate  participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Facebook, completat cu o adresă de email validă și nume / prenume reale. Dacă nu aveți cont de utilizator vă puteți crea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina de Facebook Brio – Bunatati Ardelenesti.
Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 21 – 31 iulie 2023, astfel:

  1. Intră pe pagina de Facebook Brio – Bunatati Ardelenesti
  2. Devine fan al paginilor Cia Aboliv, Brio – Bunatati Ardelenesti și PitiCUP, în cazul in care încă nu este fan al acestora (prin like la pagină)
  3. Distribuie postarea concursului
  4. Scriu într-un comentariu prin TAG (menționare) minim trei persoane cu care își doresc să imparta produsele.
  5. Toți utilizatorii care au respectat tema concursului și regulile de participare intră automat la tragerea la sorți desfășurată prin intermediul platformei commentpicker.com.
  6. Simpla devenire de fan pe contul de Facebook nu presupune și înscrierea în concurs, este necesară să și distribuie postarea și să scrie un comentariu cu indicațiile de mai sus. Fiecare utilizator poate participa la concurs cu un singur comentariu.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se va acorda un singur premiu unei singure persoane.
Mențiune: Premiul conține bunătăti, specialități gustoase preparate cu mult drag pentru voi, marca Cia Aboliv, în valoare de 150 RON.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

Câștigătorul va fi desemnat în urma tragerii la sorți. Extragerea se va face prin intermediul website-lui http://commentpicker.com în data de 1 august 2023. Toți participanții la concursul “ Bunatati Ardelenesti” trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

SECȚIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Câștigătorului concursului de pe Facebook i se va aduce la cunoștință rezultatul concursului în maxim 48 de ore după încheierea jurizării, astfel: va fi contactat prin mesaj pe Facebook sau prin intermediul datelor de contact pe care le are completate în profilul de pe Facebook și i se va afișa numele pe pagina de Facebook Brio – Bunatati Ardelenesti.

În cazul în care câștigătorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă a furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales de Comisia prestabilită, prin același mecanism.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

Câștigătorul va intra personal în posesia premiului, începând cu data de 3 august, astfel: câștigătorul va primi premiul prin poștă /curier, taxele fiind suportate de catre Organizator, sau va putea fi ridicat personal. Înainte de trimiterea premiului, câștigătorul trebuie să trimită pe mail sau pe Facebook Organizatorului o copie după buletin sau cartea de identitate și adresa de expediere.

Premiul va fi expediat prin poștă/ curier numai la adrese din județele Mureș, Bihor, Arad, Timiș, Alba, Sibiu, Cluj, Bistrița Năsăud și Sălaj.

SECȚIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor comentarii inadecvate pe facebook.com.

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 31 iulie 2022 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură a face imposibilă derularea.

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe website-ul companiei – www.cia-aboliv.ro. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de Facebook Brio – Bunatati Ardelenesti.

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

SECȚIUNEA 13. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între SC CIA ABOLIV SRL și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare insțantelor române competente.

 

 

gdpr-image
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru.
Detalii