REGULAMENT CONCURS FACEBOOK “Cia Aboliv – Un cadou special pentru voi de Sărbători!”

decembrie 14, 2021
În călătorie spre Mongolia
mai 8, 2021
REGULAMENT CONCURS FACEBOOK “Magazinele Brio – Un cadou special de Dragobete!”
februarie 21, 2022

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului „Cia Aboliv – Un cadou special pentru voi de Sărbători!” (denumit în continuare „Concursul”) este S.C. CIA ABOLIV S.R.L., cu sediul în comuna Mihai Viteazu, strada Morii, numărul 99A, județul Cluj, România, înmatriculată la ORC Cluj sub nr. J12/1397/1992, CUI RO2872537. (denumit în continuare „Organizatorul”)
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

Concursul va fi operat de către SC CIA ABOLIV SRL.
Pe perioada Concursului, Cia Aboliv va desfășura următoarele servicii:
1. va concepe și va implementa concursul;
2. va contacta câștigătorii pentru validarea și colectarea datelor în vederea livrării premiilor.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
Concursul se va desfășura în perioada 14 decembrie – 21 decembrie 2021 pe paginile de Facebook ale companiei SC CIA ABOLIV SRL, respectiv https://www.facebook.com/ProduseCiaAboliv și https://www.facebook.com/briostores

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate  participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Facebook, completat cu o adresă de email validă și nume / prenume reale. Dacă nu aveți cont de utilizator vă puteți crea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.
Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
Utilizatorii vor afla de concurs de pe paginile de Facebook CIA Aboliv și Magazinele Brio.
Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 14 decembrie – 21 decembrie 2021, astfel:
1. Intră pe pagina de Facebook CIA Aboliv sau Magazinele Brio
2. Devine fan al uneia dintre paginile de mai sus, în cazul in care încă nu este fan al acesteia (prin like la pagină)
3. Menționează minim două persoane într-un comentariu la postarea de pe pagina la care a dat like, minim două persoane dragi cu care doresc să petreacă momentele speciale ale Crăciunului din lista lor de Facebook.
4. Toți utilizatorii care au respectat tema concursului și regulile de participare intră automat la tragerea la sorți desfășurată prin intermediul platformeicommentpicker.com.
5. Simpla devenire de fan pe contul de Facebook nu presupune și înscrierea în concurs, este necesară și atașarea comentariului cu numele persoanelor. Fiecare utilizator poate participa la concurs cu un singur comentariu.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI
Se vor acorda în total 6 premii, câte 3 pe fiecare pagină:
Mențiune: Premiile conțin bunătăti, specialități gustoase preparate cu mult drag pentru voi, marca Cia Aboliv, în valoare de 150 RON fiecare.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI
Câștigătorii vor fi desemnați în urma tragerii la sorți. Extragerea se va face prin intermediul website-lui
http://commentpicker.com în data de 21 decembrie 2021. Toți participanții la concursul “Cia Aboliv- Un cadou special pentru voi de Sarbatori!” trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

SECȚIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI
Câștigătorilor concursului de pe Facebook  li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului în maxim 48 de ore după încheierea jurizării, astfel: vor fi contactați prin mesaj pe Facebook sau prin intermediul datelor de contact pe care le au completate în profilul lor de pe Facebook și li se va afișa numele pe pagina de Facebook CIA Aboliv.

În cazul în care câștigătorii nu trimit în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales de Comisia prestabilită, prin același mecanism.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

Câștigătorii vor intra personal în posesia premiului, începând cu data de 23 decembrie, astfel: câștigătorii vor primi premiul prin poștă /curier, taxele fiind suportate de catre Organizator, sau va putea fi ridicat personal. Înainte de trimiterea premiului, câștigătorii trebuie să trimită pe mail sau pe Facebook Organizatorului o copie după buletin sau cartea de identitate și adresa de expediere.

Premiile vor fi expediate prin poștă/ curier numai la adrese de pe teritoriul României.

SECȚIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR
Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor comentarii inadecvate pe facebook.com.

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI
Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 21 decembrie 2021 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură a face imposibilă derularea.

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe adresa de Facebook CIA Aboliv și pe website-ul companiei – www.cia-aboliv.ro. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/ProduseCiaAboliv/.

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE
Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

SECȚIUNEA 13. LITIGII
În cazul unor litigii apărute între SC CIA ABOLIV SRL și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare insțantelor române competente.

 

 

 

gdpr-image
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru.
Detalii